Üye Ol - Şifremi Unuttum - Şifre Değiştir

inovasyon

İnovasyon nedir:

İnovasyon, dilimize “yenileşim” olarak çevrilmiştir. Fakat tek başına yenileşim kelimesi inovasyonun geniş anlamını vurgulamaya yetmemektedir. İnovasyon; yenilik ve ekonomi unsurlarını birlikte içermektedir.

Yenilik kavramı sadece sıfırdan yaratılan öğeleri değil, mevcut öğelerin ya da bilgi birikimlerinin farklı şekilde kombine edilmesiyle ortaya çıkan öğeleri de kapsamaktadır. Yeniliklerin ve yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesiyle de inovasyon ortaya çıkmaktadır.

Şirketlerde iş süreçlerinin pek çok alanında inovasyon yapılarak, ürün ve hizmetin üretim maliyeti düşürülürken, inovasyon yapılan ürünlerle yeni pazarlara girmek ve yeni istihdam alanları yaratmak mümkün olmaktadır.

Firmalarda en önemli inovasyon kaynağı geçmişten günümüze taşınan bilgi birikimidir. Bu bilgi birikiminden elde edilebilecek faydaların saptanması inovasyonun ilk basamağını oluştururken, geçmişten gelen iş yapış alışkanlıklarını/rutinlerini geliştirmeye yönelik sorgulamalar inovasyon çalışmalarını canlandırmaktadır.

İntergalvano'da İnovasyon:

İntergalvano, inovasyonun başlangıç basamağı olan bilgi birikimini elinde bulunduran, gelişime odaklı çalışma kadrosuyla daimi başarıyı hedefleyen bir firmadır. Bu hedef doğrultusunda inovasyon stratejisini; sektörel ve global değişimler, müşteri ihtiyaçları, kurumlarla iletişim, araştırma projeleri ve ar-ge çalışmaları öğeleriyle beslemektedir. 

Ar-Ge Çalışmaları

Ar-Ge faaliyetlerini, ürün kalitesini arttırmak ve sektörde değişen/gelişen ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla yürütmektedir. Bu amaç için gerekli teknik donanımı ve çalışma kadrosunu elinde bulundurmaktadır.

Müşteri İhtiyaçları

Müşterilerin metal kaplama proseslerinde yaşadığı sıkıntılara mümkün olduğunca kısa sürede yaratıcı çözümler üreterek bu problemlerin çözülmesine katkı sağlamaktadır. Bu problemlere uzun vadeli çözümler üretebilmek amacıyla da Ar-Ge çalışmalarına yön vermektedir.

Sektörel ve Global Değişimler

İntergalvano, yenilenme sürecinde, kaplama sektöründe meydana gelen gelişmeleri ve global değişimleri yakından takip ederek bu gelişmeleri kendi bünyesine uyarlamakta ve benimsemektedir.

Kurumlarla İletişim

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının yönlendirilmesindeki en önemli öğelerden biri diğer kurumlarla olan iletişimdir. Bu iletişim sektörel dergilerin ve akademik makalelerin takip edilmesiyle sağlanmaktadır. 

Araştırma Projeleri

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının yönlendirilmesindeki en önemli öğelerden biri diğer kurumlarla olan iletişimdir. Bu iletişim sektörel dergilerin ve akademik makalelerin takip edilmesiyle sağlanmaktadır. 

 

Metal Borsası

Önermek İstiyorum
Görüş Bildirmek İstiyorum